กิจกรรมไคเซน 2566

บริษัทมีการจัดกิจกรรมไคเซนขึ้นทุกปี เพื่อให้แต่ละหน่วยง […]

บริจาคโลหิต

บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด พนักงานได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโ […]