ประสบการณ์และความรู้ ที่คุณได้รับจากการไปฝึกงานที่ต่างประเทศ

ผมเข้าร่วมงานกับบริษัทวูเทคไทย ในตำแหน่งออกแบบและเขียนแบบ จากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ในส่วนฝ่ายวิศวกรรม เกี่ยวกับ new project ส่วนงาน ฉีดพลาสติกและพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ และได้ย้ายมาทำงานในฝ่ายขาย และการตลาด จนถึงปัจจุบัน

ในเดือนมกราคม ปี 2018 ได้รับโอกาศให้ไปทำงานและฝึกอบรม ในส่วนของ ฝ่ายขาย ที่ Vuteq Technical Center America’s เป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง

ช่วงแรกการใช้ชีวิตหรือการทำงานค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวมากและภาษาที่แตกต่าง ผมค่อยๆ ปรับตัวได้ เพราะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆร่วมงาน ส่วนการทำงานและฝึกอบรม ต่างจากประเทศไทยมากเนื่องจาก ที่นี่ ผลิตและส่งสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้าหลัก เช่น โตโยต้า และ General Motor ทำให้จะมีขั้นตอนการ ทำงาน และ เอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่ประเทศไทย ผมได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายในเรื่องงานฝ่ายขาย และส่วนงาน อื่นๆที่ประสานงาน มีโอกาศพัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษดีขึ้น ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานต่างสาขามากมาย ถือเป็นเรื่อง ที่ดีมากๆ ในอนาคต ถ้าผมมีเรื่องที่จะขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ

บริษัทของมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้ง บุคลากร และ เทคโนโลยี มองถึงอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง เราทำงานกันแบบ ครอบครัวช่วยเหลือกัน ผมมีความสุขมากๆที่ทำงานที่นี้ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ที่ให้โอกาศในครั้งนี้

Off shot

How to spend the holiday

ถ้าจะพูดถึงประเทศแคนาดามีอยู่ สองอย่างที่ผมนึกออกคือต้นเมเปิ้ล กับ น้ำตก Niagara falls ซึ่งผมมีโอกาศไป เที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้ ถึงสามครั้ง ในการไปที่สถานที่จริงรู้สึกตื่นเต้นมากๆและ สถานที่มีความสวยงามมากกว่าที่เรานึก ภาพไว้ เป็นความประทับใจที่ไม่อาจจะลืมได้ในชีวิต ในส่วนวูเทค สาชาที่แคนาดา มีกิจกรรมมากมาย ที่จัดขึ้นมาให้ พนักงานมีส่วนร่วม ผมก็ได้มีโอกาส เข้าร่วมเกือบทุกๆกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือ กิจกรรม การเดิน และวิ่ง ที่มีจัดในทุกๆ ปี ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆได้ทั้งสุขภาพ และมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน

Career step Career

Engineer

Vuteq Thai Co., Ltd. Chonburi, Thailand

Senior Marketing Engineer

Vuteq Thai Co., Ltd. Chonburi, Thailand

Marketing Assistance Section Manager

Vuteq Thai Co., Ltd. Chonburi, Thailand

Sales Engineer

Vuteq Canada Inc., Woodstock, ON

Sales & Marketing Section Manager

Vuteq Thai Co., Ltd. Chonburi, Thailand