การขนส่ง/โลจิสติกส์

การขนส่ง/โลจิสติกส์

ธุรกิจทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ถือได้ว่าเป็น 60% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการ
และได้รับความไว้วางใจจากทางลูกค้ามาโดยตลอด จัดได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่พร้อมให้บริการกับลูกค้ามากที่สุด ซึ่งแบ่ง
การจัดการด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

การขนส่ง

งานด้านการขนส่งของ บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด บริการขนส่งแบบมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี รถบรรทุกทุกคันได้ถูกติดตั้งระบบติดตามด้วยดาวเทียม (จีพีเอส)และกล้องเรียลไทม์/MDVR คอยดูแลติดตามสถานะการขนส่งอยู่ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไปถึงที่หมายได้ตรงเวลาตามกำหนดการที่ลูกค้าต้องการ 

รูปแบบที่ให้บริการ

ประเภทรถที่มีให้บริการ

14 ล้อ พ่วงเปิดข้าง (ประตูตู้ 20 บาน)

น้ำหนักรถบรรทุก

37 (ตัน)

จำนวน

33 (คัน)

6 ล้อ เปิดข้าง (ประตูตู้ 10 บาน)

น้ำหนักรถบรรทุก

15 (ตัน)

จำนวน

50 (คัน)

6 ถ้อ เปิดข้าง (ประตูปีกนก)

น้ำหนักรถบรรทุก

15 (ตัน)

จำนวน

12 (คัน)

18 ล้อ เซมิเทรลเลอร์(ตู้เฉพาะกิจ)

น้ำหนักรถบรรทุก

45 (ตัน)

จำนวน

14 (คัน)

ทีมงานให้บริการกว่า 260 คน

เวลาทำงานพนักงานขับรถไม่เกิน 12 ชม.ต่อวัน

  • จะต้องผ่านการคัดกรองสุขภาพก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน.

อุปกรณ์ เครื่องมือประจำรถบรรทุก

  • กล้องเรียลไทม์ /MDVR , GPS.
ขนส่งอาหารและยาเวชภัณฑ์

งานด้านการขนส่งอาหารและยาเวชภัณฑ์ มีการขนส่งแบบที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ(สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -25 องศาเซลเซียส) และไม่ควบคุมอุณหภูมิ

การบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ

งานด้านบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด คือการจัดการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคง
คลัง ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมไปถึงการควบคุมการขนย้ายเข้า-ออกของสินค้าอย่างเป็นระบบ
และเสริมด้วยการบริการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น

การบริการพื้นที่ให้เช่า

-พื้นที่คลังสินค้าให้เช่าขนาด 4,832 ตร.ม.
-พื้นรับน้ำหนักได้ 2 ตัน/ตร.ม.
-ระบบไฟฟ้าขนาด 3 เฟส
-ดูแลรักษาความปลอดภัย 24 ชม.