ข่าวสารและกิจกรรม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ปี2566

บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ตากอากาศบางปู ในทุกๆปี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 “ปลูกเพื่อลด สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

อัลบั้มรูปภาพ