ข่าวสารและกิจกรรม

รับมอบรางวัลต่างๆ ประกอบไปด้วย

รางวัลพนักงานดีเด่น 5S และ Kaizen แต่ละระดับ

อัลบั้มรูปภาพ