ข่าวสารและกิจกรรม

มอบทุนบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้กับพนักงาน  ประจำปี 2566

บริษัทได้มีนโยบายให้ทุนการศึกษาบุตรกับพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี
และกระตุ้นให้บุตรของพนักงานเป็นคนใฝ่รู้ และมีการพัฒนาคตนเองตลอดเวลา ปีนี้เราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆ เช่นอุปกรณ์การเรียน มอบให้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนที่ดีต่อไปค่ะ

อัลบั้มรูปภาพ