ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมไคเซน 2566

บริษัทมีการจัดกิจกรรมไคเซนขึ้นทุกปี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้เสนอแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละแผนกให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

อัลบั้มรูปภาพ