ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2566

บริษัทมีการจัดนิทรรศการความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งประกวดจัดบอร์ดและประกวดคำขวัญความปลอดภัยในการทำงาน และยังมีของรางวัลแจกผู้ที่เข้าชมนิทรรศการความปลอดภัยด้วยนะคะ

อัลบั้มรูปภาพ