สรรหาว่าจ้าง

สวัสดิการ

 • การขึ้นเงินเดือนทุกปี
 • โบนัส 2 ครั้ง / ปี
 • ค่ารถ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าอาหารพิเศษ
 • ค่ากะ
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • จัดเลี้ยงวันเกิด
 • จัดกีฬาสีและจัดเลี้ยงปีใหม่
 • ห้องพยาบาล

ตำแหน่งงาน : MARKETING OFFICER

สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีในด้านการขายและการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่งหรือเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม (พูดและเขียน)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตลาด ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์
 • กรุณาส่งประวัติการทำงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ติดต่อ :

คุณศิริจันทร์ มลฑารัตน์
บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด
243 ม.4 ซ.6 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-709-6539 ต่อ 100, 082-076-4949
อีเมล์ : m-sirichan@vuteq-asia.com

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (Ducument Control)

สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู

การศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน :

-ดูแลงานด้านการจัดเก็บเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ ISO
-บันทึกและควบคุมเอกสารตามข้อกำหนด
-สามารถใช้ COMPUTER ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย – หญิง / อายุ 22-30 ปี
2. จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านงานควบคุมเอกสารคุณภาพ
4. มีความรู้ ISO9001, ISO 14001
5. มีประสบารณ์เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor)
6. สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ :

คุณศิริจันทร์ มลฑารัตน์
บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด
243 ม.4 ซ.6 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-709-6539 ต่อ 100, 082-076-4949
อีเมล์ : m-sirichan@vuteq-asia.com

work with us

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคง
งานหลากหลายและท้าทายกำลังรอคุณอยู่