สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริเวณสำนักงาน/โรงงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก