ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัท

บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด

ที่อยู่

243 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6บี ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรการ 10280

ก่อตั้ง

5 พฤศจิกายน 2539

เริ่มผลิต

1 เมษายน 2540

ทุนจดทะเบียน

20,000,000 บาท ( ¥ 60,000,000 / US$ 500,000)

พนักงาน

759 คน

ตัวแทน

ประธาน Mr.Koji Ibayashi
รองประธาน Ms.Watcharaporn Pothanya

ผู้สอบบัญชีองค์กร

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

การรับรองมาตรฐาน

ลูกค้าของเรา

TRI PETCH ISUZU SALES CO.,LTD.
ISUZU MOTOR CO.,(THAILAND)LTD.
TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.
TOYOTA  AUTO WORK CO.,LTD.
TOYOTA  DAIHATSU ENGINEERING & MANUFACTURING CO.,LTD.
DENSO TEN(THAILAND)LIMITED.
VUTEQ THAI CO.,LTD.
THAI INTERNATIONAL DIE MAKING CO.,LTD.
SHONAN UNITEC (THAILAND)CO.,LTD.
ISUZU ENGINE MANUFACTURING CO., LTD.
NOMURA SIAM INTERNATIONAL CO.,LTD.
KAWABE PRECISION (THAILAND)CO.,LTD.
SIAM STERI SERVICES CO.,LTD.
NIKKI FRON (THAILAND) CO,LTD.
DAIKIN INDUSTRIES(THAILAND)LTD.
SARAYA  MFG.(THAILAND)CO.,LTD.
HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.
AMATA FACILITY SERVICE CO., LTD.
APOLLO (THAILAND ) CO.,LTD.
J.FILTER CO.,LTD.
STERIS TOMOE (THAILAND) LTD.
KROMADIT PARK CO.,LTD.
MELTEC PARTS & ENGINEERING CO.,LTD.
KTX THAI CO.,LTD.
SMC (THAILAND) LTD.
SIAM CITY CONCRETE CO., LTD.
SYNERGY HEALTH (THAILAND) LTD.
TAKEBE (THAILAND)CO.,LTD.