การประกอบโครงสร้างเหล็ก

การประกอบโครงสร้างเหล็ก

การประกอบโครงสร้างเหล็ก

การเชื่อมโลหะ,งานเชื่อมขึ้นรูปโลหะต่างๆ ที่เป็นทั้งงานทั่วไปและงานชิ้นส่วนรถยนต์ รวมทั้งรับผลิตและออกแบบงานพาเลทใส่ชิ้นส่วนต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 กำลังการผลิตมากกว่า 10,000 ชิ้นต่อเดือนหรือมากกว่า 100,000 ชิ้นต่อปี