การบริการทำความสะอาด

การบริการทำความสะอาด

บริการทำความสะอาด

รับบริการ งานดูแลความสะอาด ภายใน - ภายนอกสำนักงาน

 • ดูแลความสะอาดรายชั่วโมง
 • ดูแลความสะอาดรายวัน
 • ดูแลความสะอาดรายสัปดาห์
 • ดูแลความสะอาดรายเดือน
บริการทำความสะอาดภายในอาคาร

บริการทำความสะอาดภายในอาคาร

 • งานทำความสะอาดภายในโรงงาน
 • งานทำความสะอาดที่สูงไม่เกิน 2 เมตร
 • งานทำความสะอาดพรม
 • งานกวาดหยากไย่
 • งานดูดฝุ่น
บริการทำความสะอาดภายนอกอาคาร

บริการทำความสะอาดภายนอกอาคาร

 • งานทำความสะอาดฝุ่น
 • งานกำจัดของสิ่งตกค้างท่อ
 • งานกำจัดวัชพืชริมทาง
 • งานล้างทำความสะอาดพื้น
บริการจัดสวน และดูแลสวน

ดูแลสนามหญ้า จัดสวนภายในโรงงาน และหน่วยงานต่างๆ

 • งานจัดสวน ปลูกไม้ดอก -ไม้ประดับสวยงาม
 • งานตัดแต่งกิ่ง – งานตัดหญ้า
บริการกำจัดแมลง
 • การบริการด้วยความชำนาญ
 • ช่างมีความเชี่ยวชาญ ผ่านการรับรอง
 • วัตถุดิบผ่านการรับรองมาตรฐาน
 • อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย
 • การบริการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 • บริการฉีดพ่นบริเวณสถานที่และภายในรถ

บริการฆ่าเชื้อโรค

อบโอโซนฆ่าเชื้อโรค

เครื่องผลิตโอโซน ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง ความสามารถในการผลิต 10,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง

การทำงานของเครื่องอบโอโซน
 • ปล่อยโอโซนในอากาศ
 • ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • สร้างความสดชื่นภายในห้อง
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เป็นการใช้เครื่องพ่นละอองฝอยขนาด 15-30 ไมครอน จึงสามารถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อได้ละเอียดและพ่นได้ไกลถึง 12 เมตร โดยน้ำยาที่ใช้มีส่วนผสมของสาร Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride 3.0% ซึ่งได้การรับรองความปลอดภัยจากสถาบัน Environmental Protection Agency-EPA อีกทั้งยังได้รับการแนะนำว่าประสิทธิภาพสามารถฆ่าเชื้อ Covid-19 ได้

การตรวจสอบและติดตามในการทำงาน

         ตรวจสอบอุปกรณ์และรถ ก่อนนำไปปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและคนอื่นที่ใช้ทางร่วมกัน

       ตรวจสอบ GPS  เพื่อดูตำแหน่งของพนักงานและ
               ควบคุมความเร็ว ในขณะปฏิบัติงาน