การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

ประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ทุกชนิด รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้กับรถยนต์ทุกประเภทตัวอย่างเช่น

ประกอบกันชน (Bumper assembly)

ประกอบบันไดข้าง (Sidestep assembly)

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ (Automotive accessory installation)