news & Activities

news

กิจกรรมประกวดวาดรูปในหัวข้อฤดูกาล

ทางเราได้ร่วมกิจกรรมประกวดวาดรูปในหัวข้อฤดูกาล ปี 2566 และมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งทางเราก็ได้รับรางวัลทั้งในไทยและญี่ปุ่น
และรูปที่ได้รับรางวัลจะนำมาขึ้นปฏิทินตั้งโต๊ะบริษัท วิวเทค เอเซียอีกด้วย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนด้วย

news

กิจกรรมทำบุญช่วงปีใหม่ 2567

csr

CSR ณ โรงพยาบาลบางปูและบางปูใหม่ 25/10/66

csr

CSR ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 18/10/66

news

กิจกรรมไคเซนกรุ๊ป 2566

news

กิจกรรมไคเซน 2566

news

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2566