กลุ่มบริษัท วิวเทค

img-jp

Japan

VUTEQ CORPORATION

img-th

Thailand

VUTEQ Asia co.,ltd.

Vuteq Thai Co.,Ltd

Vuteq Technical Center Thai Co., Ltd.

FT Logistics Co., Ltd.

img-us

USA

Vuteq USA, Inc. Kentucky

Vuteq USA, Inc. Indiana

Vuteq USA, Inc.Operations Support Center

Vutex Inc.

Diversity - Vuteq, LLC Indiana

Diversity - Vuteq, LLC Mississippi On-Site

Diversity - Vuteq, LLC Mississippi Off-Site

Vuteq Engineering Corp.

Chubu Trading Inc. DBA TACHIBANA

Chubu Trading Inc.DBA IWATAYA

img-mc

Mexico

Vuteq Service Mexico, S.A. de C.V.

Vuteq Industries Mexico, S.A. De C.V. San Luis Potosi

Vuteq Industries Mexico, S.A. De C.V. Ramos Arizpe

Vuteq Guanajuato Mexico, S.A. De C.V

img-arg

Argentina

Vuteq Argentina S.R.L.

img-br

Brasil

Vuteq do Brasil Ltda.

img-mg

Mongolia

Vuteq Mongol Co., Ltd.

img-ca

Canada

Vuteq Canada Inc.

Vuteq Industries Corp.

Vuteq CAP Corp.

img-id

Indonesia

PT. Vuteq Trading Indonesia

PT. Vuteq Indonesia

PT. Vuteq Suryatama Indonesia