โลจิสติกส์

 

          ธุรกิจทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ถือได้ว่าเป็น 60% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการ และได้รับความไว้วางใจจากทางลูกค้ามาโดยตลอด จัดได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่พร้อมให้บริการกับลูกค้ามากที่สุด ซึ่งแบ่งการจัดการด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.  การขนส่ง
2. การจัดการคลังสินค้า


การขนส่ง

 

          งานด้านการขนส่งของ บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด รถบรรทุกทุกคันได้ถูกติดตั้งระบบติดตามด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) และมีพนักงานคอยดูแลติดตามสถานะการขนส่งอยู่ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไปถึงที่หมายได้ตรงเวลาตามกำหนดการที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันการขนส่งของบริษัท ฯ มี 2 ประเภท คือ

1.ขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์
2.ขนส่งอาหาร

 

ขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์

 

          งานด้านการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ คือ งานส่งชิ้นส่วนรอการประกอบ หรืออะไหล่ต่างๆของรถยนต์ ซึ่งการวิ่งรับ-ส่งงานจะมีทั้งงานวิ่งแบบเที่ยวต่อเที่ยว และรวมไปถึงงานวิ่งแบบรับ-ส่งเป็นจุดๆด้วย

 รูปแบบที่ให้บริการ

1.ระบบงานมิลค์รัน
2.ระบบตามแผนผลิต
3.รับจ้างรายเที่ยว
4.ระบบเหมารายเดือน

 

 

  

ขนส่งอาหาร


 

          งานด้านการขนส่งอาหาร คือ งานขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือวัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในการประกอบการทำอาหาร โดยมีทั้งการขนส่งแบบที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ(สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -25 องศาเซลเซียส) และไม่ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจำนวนรถบรรทุกที่ใช้ในการบริการขนส่งทั้งหมด  28 คัน

 

บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ

            งานด้านบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด คือการจัดการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมไปถึงการควบคุมการขนย้ายเข้า-ออกของสินค้าอย่างเป็นระบบ และเสริมด้วยการบริการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น


อุตสาหกรรมการผลิต

 

       บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด รองรับการผลิตทุกรูปแบบตามข้อตกลงของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร หรือการผลิตด้วยแรงงาน โดยเราคำนึงถึงคุณภาพของงาน การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ปัจจุบันมีงานผลิตหลัก 3 งาน ดังนี้

1. งานประกอบโครงสร้างเหล็ก
2. ฟรอส (FROS)
3. ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

งานประกอบโครงสร้างเหล็ก