โลจิสติกส์

 

          ธุรกิจทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ถือได้ว่าเป็น 60% ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการ และได้รับความไว้วางใจจากทางลูกค้ามาโดยตลอด จัดได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่พร้อมให้บริการกับลูกค้ามากที่สุด ซึ่งแบ่งการจัดการด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.  การขนส่ง
2. การจัดการคลังสินค้า


การขนส่ง

 

          งานด้านการขนส่งของ บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด รถบรรทุกทุกคันได้ถูกติดตั้งระบบติดตามด้วยดาวเทียม (จีพีเอส) และมีพนักงานคอยดูแลติดตามสถานะการขนส่งอยู่ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไปถึงที่หมายได้ตรงเวลาตามกำหนดการที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันการขนส่งของบริษัท ฯ มี 2 ประเภท คือ

1.ขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์
2.ขนส่งอาหาร

 

ขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์

 

          งานด้านการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ คือ งานส่งชิ้นส่วนรอการประกอบ หรืออะไหล่ต่างๆของรถยนต์ ซึ่งการวิ่งรับ-ส่งงานจะมีทั้งงานวิ่งแบบเที่ยวต่อเที่ยว และรวมไปถึงงานวิ่งแบบรับ-ส่งเป็นจุดๆด้วย

 รูปแบบที่ให้บริการ

1.ระบบงานมิลค์รัน
2.ระบบตามแผนผลิต
3.รับจ้างรายเที่ยว
4.ระบบเหมารายเดือน

 

 


ชนิดรถบรรทุก

น้ำหนักรถบรรทุก(ตัน)

จำนวน(คัน)

14 ล้อ พ่วงเปิดข้าง (ประตูตู้ 20 บาน)

37 31

6 ล้อ เปิดข้าง (ประตูตู้ 10 บาน)

15 50

6 ล้อ เปิดข้าง (ประตูปีกนก)

15 12

18 ล้อ เซมิเทรลเลอร์(ตู้เฉพาะกิจ)

45 13

 

 

ขนส่งอาหาร


 

          งานด้านการขนส่งอาหาร คือ งานขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือวัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ในการประกอบการทำอาหาร โดยมีทั้งการขนส่งแบบที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ(สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -25 องศาเซลเซียส) และไม่ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจำนวนรถบรรทุกที่ใช้ในการบริการขนส่งทั้งหมด  28 คัน

 

บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ

            งานด้านบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด คือการจัดการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมไปถึงการควบคุมการขนย้ายเข้า-ออกของสินค้าอย่างเป็นระบบ และเสริมด้วยการบริการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น


อุตสาหกรรมการผลิต

 

       บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด รองรับการผลิตทุกรูปแบบตามข้อตกลงของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร หรือการผลิตด้วยแรงงาน โดยเราคำนึงถึงคุณภาพของงาน การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ปัจจุบันมีงานผลิตหลัก 3 งาน ดังนี้

1. งานประกอบโครงสร้างเหล็ก
2. ฟรอส (FROS)
3. ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

งานประกอบโครงสร้างเหล็ก

 

          

             

               งานประกอบโครงสร้างเหล็ก คือ งานผลิตที่ใช้เหล็ก หรือโลหะชนิดอื่นๆ นำมาประกอบตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตจะเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเก็บชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น กล่อง , กะบะ , พาเลท ฯลฯ โดยขั้นตอนการผลิตหลักคือการนำชิ้นส่วนของเหล็ก มาประกอบกัน และทำการเชื่อมต่อกันตามแบบ มีปริมาณการผลิตอยู่ที่  10,000 ชิ้นต่อเดือน หรือ 100,000 ชิ้นต่อปี

 


 

ฟรอส

 

                 ฟรอส (FROS ; Fiber Reinforced Olefin Sheet) คือ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการผสมระหว่างเศษผ้าและพลาสติกเข้าด้วยกันด้วยกรรมวิธีและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ซึ่งสามารถนำกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่(Recycle)ได้ 100% โดยตัวผลิตภัณฑ์ฟรอสนี้จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ต่างๆในขั้นตอนต่อๆไป ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,000 ตันต่อปี 

 


ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

 

            ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ คือ งานประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ทุกชนิด รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้กับรถยนต์ทุกประเภท

ตัวอย่างเช่น

  • ประกอบกันชน   (Bumper assembly)
  • ประกอบบันไดข้าง  (Sidestep assembly)
  • ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์  (Automotive accessory installation)
  • ประกอบอุปกรณ์รถไถ  (Tractor assembly)
  • ประกอบยางรถยนต์  (Tire assembly)
  • ประกอบกระจก  (Glass  assembly)


บริการ

 

          นอกจากงานการขนส่งและการผลิตแล้ว บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการครบวงจร  ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร งานจัดสวน  ในสถานที่ทำงานของลูกค้า รวมไปถึงงานกำจัดแมลงอีกด้วย 

ดูแลรักษาความสะอาดครบวงจร

 

          การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น งานบริการทำความสะอาด งานสวน และงานแม่บ้าน โดยการจัดส่งบุคลากร พนักงานเข้าไปดำเนินการให้ตามที่ลูกค้าร้องขอ โดยใช้ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล

กำจัดแมลงทุกชนิด

 

          การบริการกำจัดแมลงทุกชนิด และสัตว์รบกวนต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ มด ปลวก เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณอาคารสำนักงาน โรงงาน หรือที่พักอาศัยของลูกค้า โดยการใช้สารชีวเคมีที่มีคุณภาพสูง แต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ