เลือกตำแหน่ง

กรอกข้อมูลส่วนตัว

อัพโหลดประวัติย่อของคุณ

สมัครงาน

ตำแหน่งงานล่าสุด

ตำแหน่งงานล่าสุด

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Ducument Control)
1 ตำแหน่ง
วันที่โพสต์
05-03-2020

1. เพศหญิง / อายุ 22-35 ปี

2. จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

3. ประสบการณ์ ด้านงานควบคุมเอกสารคุณภาพ

4. มีความรู้ ISO9001, ISO 14001

5. มีประสบารณ์เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor)

7. สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้เป็นอย่างดี

8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า
1 ตำแหน่ง
วันที่โพสต์
16-04-2021

1. เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี

2. การศึกษาระดับ ปวช-ปวส ช่างไฟฟ้ากำลัง

3. มีใบรับรองฝีมือช่างไฟฟ้า

4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่โพสต์
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Ducument Control) 1 ตำแหน่ง 05-03-2020

1. เพศหญิง / อายุ 22-35 ปี

2. จบการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

3. ประสบการณ์ ด้านงานควบคุมเอกสารคุณภาพ

4. มีความรู้ ISO9001, ISO 14001

5. มีประสบารณ์เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor)

7. สามารถใช้ MICROSOFT OFFICE ได้เป็นอย่างดี

8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง 16-04-2021

1. เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี

2. การศึกษาระดับ ปวช-ปวส ช่างไฟฟ้ากำลัง

3. มีใบรับรองฝีมือช่างไฟฟ้า

4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

กรอกใบรับสมัครงาน

ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่จะสมัคร
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
อัพโหลดประวัติย่อของคุณ
รองรับการอัพโหลดไฟล์: PNG,JPG,PDF
ขนาด จำกัด ของไฟล์ไม่เกิน: 5 MB