ก้าวหน้าสู่อนาคตด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ

สายธุรกิจ VUTEQ

สินค้า & บริการ

ธุรกิจขนส่ง มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

บริษัทมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก

 

ธุรกิจขนส่ง มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

 

ติดตามรายงานสถานะรถและตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ 

 

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ผลงาน รางวัลคุณภาพ ปี2018

ได้รับรางวัลด้านคุณภาพในการบริการขนส่งจากลูกค้า Isuzu Motor Thailand ในปี 2018

ผลงาน รางวัลคุณภาพ ปี2018

ผลงาน 1 Million Units Operated With Zero Accident Award 2018

ผลงาน 1 Million Units Operated With Zero Accident Award 2018

ผลงาน รางวัลการแข่งขันทักษะการขับรถบรรทุกและรถโฟล์คลิฟท์ ปี 2561

ปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันทักษะการขับรถบรรทุกและรถโฟล์คลิฟท์ของลูกค้าโตโยต้าซึ่งมีการแข่งขันทุกปี

ผลงาน รางวัลการแข่งขันทักษะการขับรถบรรทุกและรถโฟล์คลิฟท์ ปี 2561

ผลงาน Best Milk run and Safety Award 2021

ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยในการขนส่งและรางวัลผู้ให้บริการขนส่งยอดเยี่ยมจากลูกค้า Isuzu Motor Thailand ในปี 2564

ผลงาน Best Milk run and Safety Award 2021

ผลงาน Best Safety performance Zero Accident in FY'21 From TMT

ผลงาน Best Safety performance Zero Accident in FY'21 From TMT

ข่าวสาร

บริษัทได้รับใบรับรอง GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เนื่องจากพื้นที่นิคมเกตุเวย์ ได้มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้าน GLP คือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในบริษัท ที่ยื่นเรื่องขอใบรับรองไป และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานนี้มา

บริษัทได้รับใบรับรอง GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มอบทุนบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้กับพนักงาน พื้นที่เกตุเวย์ ประจำปี 2565

บริษัทได้มีนโยบายให้ทุนการศึกษาบุตรกับพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและกระตุ้นให้บุตรของพนักงานเป็นคนใฝ่รู้ และมีการพัฒนาคตนเองตลอดเวลา

มอบทุนบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้กับพนักงาน พื้นที่เกตุเวย์ ประจำปี 2565

มอบทุนบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้กับพนักงาน พื้นที่อมตะ ประจำปี 2565

บริษัทได้มีนโยบายให้ทุนการศึกษาบุตรกับพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและกระตุ้นให้บุตรของพนักงานเป็นคนใฝ่รู้ และมีการพัฒนาคตนเองตลอดเวลา

มอบทุนบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้กับพนักงาน พื้นที่อมตะ ประจำปี 2565

มอบทุนบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้กับพนักงาน พื้นที่บางปู ประจำปี 2565

บริษัทได้มีนโยบายให้ทุนการศึกษาบุตรกับพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและกระตุ้นให้บุตรของพนักงานเป็นคนใฝ่รู้ และมีการพัฒนาคตนเองตลอดเวลา

มอบทุนบุตรที่มีผลการเรียนดีเด่น ให้กับพนักงาน พื้นที่บางปู ประจำปี 2565

รับรางวัลประกวดรูปถ่ายในหัวข้อ"รอยยิ้ม"

ทางเราได้ร่วมกิจกรรมส่งรูปถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ"รอยยิ้ม" ปี 2021 และมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งทางเราก็ได้รับรางวัลทั้งในไทยและญี่ปุ่น ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนด้วย

รับรางวัลประกวดรูปถ่ายในหัวข้อ"รอยยิ้ม"

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2565

บริษัทมีการจัดนิทรรศการความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งประกวดจัดบอร์ดและประกวดคำขวัญ "ความปลอดภัยในการทำงาน" และยังมีของรางวัลแจกผู้ที่เข้าชมนิทรรศการความปลอดภัยด้วยซึ่ง

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ปี 2565

กำลังใจสู้ภัย COVID 19

วีดีโอส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID 19

กำลังใจสู้ภัย COVID 19

กิจกรรม

โครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านเนินไร่ เกตุเวย์ ปี 2022

บริษัทได้มอบอุปกรณ์ทำครัว ข้าวสาร และเครื่องปรุง ไว้ใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก ๆ  ณ โรงเรียนบ้านเนินไร่  มูลค่า 20,000 บาท วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

โครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านเนินไร่ เกตุเวย์ ปี 2022

โครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหนองแค อมตะ ปี 2565

บริษัทได้มอบอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองแค อมตะ มูลค่า 20,000 บาท วันที่ 24 สิงหาคม 2565 

โครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหนองแค อมตะ ปี 2565

โครงการ CSR ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี ปี 2565

บริษัทได้มอบอุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี  มูลค่า 20,000 บาท วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

โครงการ CSR ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี ปี 2565

วันปีใหม่ กิจกรรมทำบุญบริษัท 2565

กิจกรรมทำบุญบริษัทได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี 

ซึ่งทางผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเตรียมของมาร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า 

 

วันปีใหม่ กิจกรรมทำบุญบริษัท 2565

กิจกรรมไคเซน 2565

บริษัทมีการจัดกิจกรรมไคเซนขึ้นทุกปี เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้เสนอแนวทางการปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละแผนกให้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมไคเซน 2565

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ปี2022

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบางปู ซึ่งทาง บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในทุกๆปี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน ปี2022

ความปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด

บริษัทได้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ และสอนให้รู้วิธีอยู่ร่วมกับ Covid 19 อย่างไรให้ปลอดภัย 

ความปลอดภัย เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางในช่วงสงกรานต์

โดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถทางไกลในช่วงวันหยุดยาว 

ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว

VUTEQ GROUP