ก้าวหน้าสู่อนาคตด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ

สายธุรกิจ VUTEQ

สินค้า & บริการ

ธุรกิจขนส่ง มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

บริษัทมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจากกรมการขนส่งทางบก

 

ธุรกิจขนส่ง มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ประสบการณ์กว่า 20 ปี และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

 

ติดตามรายงานสถานะรถและตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ 

 

ธุรกิจขนส่ง งานบริการด้วยคุณภาพ และความประทับใจของลูกค้า

ข่าวสาร

กำลังใจสู้ภัย COVID 19

วีดีโอส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID 19

กำลังใจสู้ภัย COVID 19

Best Safety Performance without Accident in FY'20

Best Safety Performance without Accident in FY'20

Quality Award 2018

ได้รับรางวัลด้านคุณภาพในการบริการขนส่งจากลูกค้า Isuzu Motor Thailand ในปี 2018

Quality Award 2018

The Winner Driving Skill Contest 2018

ปี 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันทักษะการขับรถบรรทุกและรถโฟล์คลิฟท์ของลูกค้าโตโยต้าซึ่งมีการแข่งขันทุกปี

The Winner Driving Skill Contest 2018

1 Million Units Operated With Zero Accident Award 2018

1 Million Units Operated With Zero Accident Award 2018

กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรบริษัท

กิจกรรมทำบุญบริษัทได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี ตรงกับวันสงกานต์

ซึ่งทางผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเตรียมของมาร่วมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า 

 

ทำบุญตักบาตรบริษัท

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ระมัดระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางในช่วงสงกรานต์

โดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถทางไกลในช่วงวันหยุดยาว 

 

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมส่งพนักงานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว

ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพพนักงาน จึงจัดกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้พนักงานไว้ล้างมือ

ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

โครงการ CSR ณ โรงเรียนวัดแปลงยาว ปี 2562

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหาร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดแปลงยาว 

โครงการ CSR ณ โรงเรียนวัดแปลงยาว ปี 2562

โครงการ CSR ณ รพ.สมุทรปราการ ปี 2563

มอบเครื่องอบโอโซน จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ รพ.สมุทรปราการ มูลค่า 75,000 บาท

โครงการ CSR ณ รพ.สมุทรปราการ ปี 2563

VUTEQ GROUP