banner

บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด

บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด


               บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การผลิต การบริการ และอื่นๆ บริษัทฯได้จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท

    จรรยาบรรณธุรกิจ 
   - การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
- การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
- มาตรฐานคุณภาพ
 - สิทธิมนุษยชน
 - ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 - ความรับผิดชอบต่อสังคม
 - ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 

LIVELY AND ENERGETIC WORKPLACE ADVANCING TO THE FUTURE THROUGH TEAMWORK

สถานที่ทำงานแจ่มใส เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และพลังของความคิดบวก รองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

 

                                                                                                                                                     โดย  MR.KOJI IBAYASHI
                                                                                                                                                        ประธานบริษัท

 

วูเทค คอร์ปอเรชั่น


                นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา บริษัทวูเทคได้ทำงานบริการ และ การผลิต ด้วย ความจริงใจ ภายใต้คำขวัญที่ว่า ก้าวหน้าสู่อนาคตด้วยความจริงใจ จากการใช้การทำงานของด้านโลจิสติกส์ เป็นพื้นฐาน เราได้ทำต่อเนื่องในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และขยายธุรกิจออกไปหลากหลายประเภทและได้ขยายธุรกิจไปยังด้านอื่นๆให้กว้างขึ้น ตั้งแต่ปี 2530 ที่เราได้ขยายธุรกิจเราไปสู่ตลาดอเมริกาเหนือ เราได้ขยายวงของธุรกิจเราไปยังส่วนอื่นๆของโลก ภายใต้ชื่อ วูเทค

                ในขณะที่เรากำลังปรับตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่รวดเร็ว เราก็ยังปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขให้ลูกค้าและพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบาย ที่คำนึงถึง “ ผู้คนก่อน แล้วค่อย ส่งต่อ เรายังปรารถนาที่จะท้าท้ายกับงานใหม่ๆ ตราบเท่าที่ความสามารถเรามี ด้วยหลักปรัชญานี้ที่ค่อยๆซึมลึกไปยังบริษัทของเราทั้งภายในและภายนอกประเทศ  วิวเทคยังมุ่งที่จะเชื่อมโยง ผู้คน ธุรกิจ และ สังคม เข้าด้วยกัน 

 

มาตรฐานที่รับรอง

พื้นที่การทำงานของเรา

สำนักงานใหญ่


บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด  
243 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ซอย 6B ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 0 2709 6539 แฟกซ์ 0 2324 0087
สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การผลิต ,
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ,
การจัดการคลังสินค้า

สาขามีนบุรี


88/1-6 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0 2543 6690-1 แฟกซ์ 0 2543 8495

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การจัดการคลังสินค้า

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี


700/2 กิโลเมตรที่ 57
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
คลองตำหรุ อำเภอเมือง
จ.ชลบุรี 20000

โทร. 0 3821 3402 , 0 3821 3316
แฟกซ์ 0 38213054
สายงานธุรกิจหลัก
บริการทำความสะอาดและงานแม่บ้าน,
บริการกำจัดแมลง

สาขาเกตุเวย์


227 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์
ซอย 11 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. 0 3857 5228 แฟกซ์ 0 3857 5229
 
สายงานธุรกิจหลัก
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

สาขาศูนย์กระจายสินค้า FUJI


24/3 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด (กม.7) ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2316 1571 แฟกซ์ 0 2316 1571

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง

สาขา Toyota Auto Works


186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

สายงานธุรกิจหลัก
การจัดการคลังสินค้า

 

สำนักงานใหญ่


บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด  
243 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ซอย 6B ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 0 2709 6539 แฟกซ์ 0 2324 0087
สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การผลิต ,
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ,
การจัดการคลังสินค้า

สาขามีนบุรี


88/1-6 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0 2543 6690-1 แฟกซ์ 0 2543 8495

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การจัดการคลังสินค้า

On site


On site

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี


700/2 กิโลเมตรที่ 57
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
คลองตำหรุ อำเภอเมือง
จ.ชลบุรี 20000

โทร. 0 3821 3402 , 0 3821 3316
แฟกซ์ 0 38213054
สายงานธุรกิจหลัก
บริการทำความสะอาดและงานแม่บ้าน,
บริการกำจัดแมลง

สาขาเกตุเวย์


227 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์
ซอย 11 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. 0 3857 5228 แฟกซ์ 0 3857 5229
 
สายงานธุรกิจหลัก
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

สาขาศูนย์กระจายสินค้า FUJI


24/3 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด (กม.7) ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2316 1571 แฟกซ์ 0 2316 1571

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง

สาขา Toyota Auto Works


186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

สายงานธุรกิจหลัก
การจัดการคลังสินค้า

 

On site

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ CSR ณ โรงเรียนคลองบางปู ปี 2556


สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย มอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนคลองบางปู
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหนองสทิต ปี 2557


บริษัท วิวเทคเอเซีย จำกัด มอบหนังสือ 590 เล่ม ข้าวสาร 10 กระสอบ และหลอดไฟ 50 หลอด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ โรงเรียนคลองบางปู ปี 2560


โดยปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ และห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ปี 2561


บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ปรับปรุงห้องน้ำให้โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม พร้อมทำความสะอาดเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดแปลงยาว CSR ปี 2562 


โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหาร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดแปลงยาว 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ รพ.สมุทรปราการ ปี 2563


มอบเครื่องอบโอโซน จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ รพ.สมุทรปราการ มูลค่า 75,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ปี 2564


บริษัทได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้จำเป็น และอาหารสำเร็จรูป ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ โรงพยาบาลแปลงยาว ปี 2564


บริษัทได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้จำเป็น และอาหารสำเร็จรูป ให้แก่ โรงพยาบาลแปลงยาว วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ปี 2564


 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR  ณ มูลนิธิบ้านบางปะกง


บริษัทได้มอบของใช้จำเป็น และอาหารสำเร็จรูป ณ มูลนิธิบ้านบางปะกง มูลค่า 20,096 บาท วันที่ 8 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ  วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ปี 2564


บริษัทได้มอบชุดฝึกปฏิบัติ PLC เบื้องต้น(TACBasic PLC-R1)เพื่อการศึกษา ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมไคเซน


บริษัทมีการจัดกิจกรรมไคเซนขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ พัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19


บริษัทได้รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ และสอนให้รู้วิธีอยู่ร่วมกับ Covid 19 อย่างไรให้ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบางปู ซึ่งทาง บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในทุกๆปี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา