banner

บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด

บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด


               บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การผลิต การบริการ และอื่นๆ บริษัทฯได้จดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท และเริ่มดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 32,000 ตร.ม.(20 ไร่) เป็นส่วนของอาคารทั้งหมด 13,600 ตร.ม.(8.5 ไร่)

               ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 700 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานประจำ 200 คน พนักงานชั่วคราว 500 คน ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น 5 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

 

Vuteq Corporation


                 Since its founding, Vuteq Corporation has been providing services and manufacturing with heart, based on the slogan: “Developing the future with passion and sincerity”. By utilizing our logistics based business platform, we continued to respond to our customers’ demands and have now expanded our business into a wide range of fields. Since entering the North American market in 1987, we have also broadened our business arena to the rest of the world under the “VUTEQ” name.

                 While adapting to the rapid changes of the times, we wish to continually seek happiness for our customers and employees by sticking to our “People First” policy, and “Hands-on” approach. We also wish to continue to take on the challenges of new tasks, as long as our capability allows us. With this philosophy instilled deeply into both our domestic and overseas companies, VUTEQ is moving forward in order to link people, businesses and society together.

 

 

มาตรฐานที่รับรอง

พื้นที่การทำงานของเรา

สำนักงานใหญ่


บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด  
243 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ซอย 6B ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 0 2709 6539 แฟกซ์ 0 2324 0087
สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การผลิต ,
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ,
การจัดการคลังสินค้า

สาขามีนบุรี


88/1-6 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0 2543 6690-1 แฟกซ์ 0 2543 8495

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การจัดการคลังสินค้า

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี


700/2 กิโลเมตรที่ 57 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ คลองตำหรุ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3821 3402 , 0 3821 3316
แฟกซ์ 0 38213054

สายงานธุรกิจหลัก
บริการดูแลอาคารสำนักงาน ,
บริการกำจัดแมลง

สาขาเกตเวย์


227 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
ซอย 11 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. 0 3857 5228 แฟกซ์ 0 3857 5229
 
สายงานธุรกิจหลัก
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

สาขาศูนย์กระจายสินค้า FUJI


24/3 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด (กม.7) ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2316 1571 แฟกซ์ 0 2316 1571

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง

สาขา Toyota Auto Works


186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

สายงานธุรกิจหลัก
การจัดการคลังสินค้า

 

สำนักงานใหญ่


บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด  
243 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ซอย 6B ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 0 2709 6539 แฟกซ์ 0 2324 0087
สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การผลิต ,
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ,
การจัดการคลังสินค้า

สาขามีนบุรี


88/1-6 หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0 2543 6690-1 แฟกซ์ 0 2543 8495

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง , การจัดการคลังสินค้า

On site


On site

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี


700/2 กิโลเมตรที่ 57 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ คลองตำหรุ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3821 3402 , 0 3821 3316
แฟกซ์ 0 38213054

สายงานธุรกิจหลัก
บริการดูแลอาคารสำนักงาน ,
บริการกำจัดแมลง

สาขาเกตเวย์


227 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
ซอย 11 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. 0 3857 5228 แฟกซ์ 0 3857 5229
 
สายงานธุรกิจหลัก
ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

สาขาศูนย์กระจายสินค้า FUJI


24/3 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด (กม.7) ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0 2316 1571 แฟกซ์ 0 2316 1571

สายงานธุรกิจหลัก
การขนส่ง

สาขา Toyota Auto Works


186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

สายงานธุรกิจหลัก
การจัดการคลังสินค้า

 

On site

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ CSR ณ  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ปี 2561


บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ปรับปรุงห้องน้ำให้โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม พร้อมทำความสะอาดเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ โรงเรียนคลองบางปู ปี 2556


สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทย มอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนคลองบางปู
วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ โรงเรียนคลองบางปู ปี 2560


โดยปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ และห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหนองสทิต ปี 2557


บริษัท วิวเทคเอเซีย จำกัด มอบหนังสือ 590 เล่ม ข้าวสาร 10 กระสอบ และหลอดไฟ 50 หลอด

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมทำบุญตักบาตร


กิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ไทย

 

 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเทศการสงกรานต์


บริษัทจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปในวันสงกรานต์ 

อ่านเพิ่มเติม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


กิจกรรมปลูกป่าชายเลนบางปู ซึ่งทาง บริษัท วิวเทค เอเซีย จำกัด ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในทุกๆปี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี


กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร สนันสนุนให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา